Thursday, October 15, 2015

मौरी गोला विक्रि वितरण

मौरी गोला विक्रि वितरण तथा मह उत्पादन विक्रि वितरण

मौरी गोला आधुनिक घार सहित

मौरी गोला आधुनिक घार सहित
मह पाइनुको साथ साथै
मौरी पालन सम्बन्धी विभिन्न जानकारी
तथा मौरी गोला सुरक्षित विभाजन गर्न
परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नहोस् ....।।
९८४१४८१५८०, ९८४३७५२४४६

Agriculture Farm In Simichaur

Cover Photo

Amrit Krishi Yawmn Pasupalan Farm

Farming/Agriculture

Saturday, October 3, 2015

परिश्रम करने वाला

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः |
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति ||